"Bo cierpienie na to jest dane człowiekowi, ażeby Bóg szczególnie mógł w życiu ludzkim zwyciężyć"(Jan Paweł II)


"Nadzieja jest radykalnym protestem przeciw wytyczaniu granicy możliwości." (Gabriel Marcel)


Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w leczeniu oraz rehabilitowaniu mojego syna.Sławek urodził się w 1998 roku.
Jako sześciolatek zachorował na Chorobę Perthesa ( jałowa martwica kości). Mimo wczesnej diagnozy i natychmiastowego podjęcia leczenia wystąpiły u Niego powikłania w postaci zniekształcenia stawu biodrowego( liczne zmiany zwyrodnieniowe), znacznego ograniczenia zakresu ruchu biodra i utrwalonych przykurczów . Prawie dwa lata poruszał się na wózku inwalidzkim. Przez ten czas przeszedł cztery operacje, w tym osteotomię Saltera. Obecnie czeka Go jeszcze okres regeneracji chorego biodra, odbudowy i utrwalania zmian.
(44kB)


Choroba Perthesa jest to martwica jałowa głowy kości udowej występująca najczęściej u chłopców. Objawia się bólami w pachwinie ograniczeniem odwodzenie i rotacji w stawie biodrowym, prowadzi do zniekształcenia stawu oraz jego przedwczesnego zużycia .Schorzenie to przebiega niestety z bardzo dużą liczbą powikłań, które prowadzą do masywnego zniszczenia stawu biodrowego, wymagającego nawet endoprotezoplastyki, czyli wymiany chorego stawu biodrowego.


Leczenie
Leczenie w chorobie Perthesa polega na odciążeniu stawu biodrowego i porządnym zagłębieniu głowy kości udowej w panewce .Zagłębienie to można uzyskać zarówno metodami zachowawczymi jak i operacyjnymi

Rehabilitacja
Rehabilitacja ma na celu zapobiegać i likwidować :
-zniekształceniom głowy kości udowej
-przykurczą
-zanikom mięśniowym

Program
-leczenie ułożeniowe : zgięcie , odwiedzenie , rotacja zewnętrzna uda
- stosowanie gipsu lub aparatu ortopedycznego
-ćw. bierne , czynne w odciążeniu , w wodzie
-zabiegi fizykalne .
(44kB)


By utrzymać osiągnięte już efekty leczenia oraz odsunąć konieczność wszczepienia endoprotezy potrzebna jest dalsza intensywna terapia różnymi metodami- w tym cykliczne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Nie jestem w stanie sama ponosić jej kosztów - oprócz Sławka mam jeszcze jedno dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dlatego-w imieniu syna- proszę o pomoc finansową.

Od 2004 roku istnieje możliwość przekazania kwoty w wysokości 1% podatku należnego od dochodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tę sumę można wpłacić w formie tzw. "darowizny z poleceniem" aby pomóc dziecku, którego rodzic jest członkiem organizacji pożytku publicznego. Darowizny od osób prawnych : w 2007 r. podatnicy posiadający osobowość prawną mogą przekazać łącznie 6% swojego dochodu na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. My jesteśmy członkami Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą" i za ich pośrednictwem możemy zbierać środki finansowe na finansowanie: zakupu leków, pomocy edukacyjnych, wyjazdów rehabilitacyjnych, finansowania wizyt u specjalistów i odpłatnych badań.Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5
NIP 118-14-28-385 KRS 0000037904
PKO BP XV/O Warszawa
50 1020 1156 0000 7902 0007 7248
tytułem:
3785 podatek 1% na OPP
lub
darowizna na leczenie i rehabilitację Sławomira Siwika
Kontakt

aleksandramehl@onet.eu


Bardzo ważne jest też dla Nas również wsparcie duchowe.
Za dobre słowo, pamięć i ciepłe myśli dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca.